7 Ağustos 2008 Perşembe

Milli Kazanç Mı?


Nizamettin Nazif diyor ki:


Türkiye Cumhuriyeti’nin kırkbeş yaşındaki hâlis Türk ve müslüman vatandaşlarının yüzde doksan dokuz onda dokuzu eski Türk harflerini bilmemektedir ve bunların hepsi, Türk kitaplık ve arşivlerindeki kıymetlerin hepsinden gâfildir.

Bu neticeyi hâlâ bir milli kazanç gibi görenler varsa alınlarını karışlarım.

Yabancılık


İrfan Takvimi 26 Ocak Cumartesi 2008:

Millî kültürümüzün temelini teşkîl eden eserlerimizin hemen hemen tamâmı Osmanlıca’dır. Halbuki yeni neslimiz, kimbilir hangi dedesinden kalmış bir kitap veya eski tapu senedinin, bir paranın, bir çeşme kitâbesi, târihî bir çarşı girişi ya da belki her gün altından geçtiği üniversite giriş kapısında yazılı olan Osmanlıca metnin, gerek muhtevâ gerekse estetik zevkini yudumlama imkânından ne yazık ki mahrumdur.

Üzerinde güneş batmayan koca bir cihân devletinin dayandığı sırrın, perde arkasındaki çağ açıp çağ kapayan bir kültürün mîrâsçılarının, birkaç yıl değil, asırlarca tüm dünyâyı adâlet ve şefkatiyle avucuna alan ve ışık saçan o güzelliklerin hayret-engîz altyapısını araştırma zarûreti ne kadar açıktır.